Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Isännöinti Nurminen Ky

Suomen Kasarmi 2 H 307

13100 HÄMEENLINNA

Puh. 040 725 3550, sirpa@tilinurminen.com

y-tunnus: 2879824-5

Meille Isännöinti Nurmisella on tärkeää, että asiakkaidemme tiedot ovat turvassa, ja olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Keräämme ainoastaan tietoja, jotka ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi, ja vain sen aikaa, kuin ne ovat tarpeellisia. Isännöinti Nurmisen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä rekisteritietojen ylläpitäjään:

Sirpa Nurminen Puh. 040 725 3550

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja palvelun tarjoaminen, sekä asiakassuhteiden kehittäminen ja asiakasviestintä. Tietosi saamme suoraan sinulta yhteydenottosi myötä, joka yhteydenottona verkkosivuilta, puhelimitse tai kirjeitse. Henkilörekisterin tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakastieto.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Henkilötunnus merkitään rekisteriin, jos se on rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tarpeellista. Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, vaihtoehtoinen osoite, asiointitiedot, tiedot markkinointitapahtumiin osallistumisista sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot. Tietoja yrityksessä käsittelee yrityksen kaikki työntekijät ja harjoittelijat, ja jokaisella työntekijällä sekä harjoittelijalla on salassapitosopimus. Pääasiassa rekisterin tietoja käytetään asiakkaan yrityksen asioiden hoitamiseen.

Tietojen luovutus: Isännöinti Nurminen ei luovuta rekisteritietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Tiedot luovutetaan kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisesti mahdollisen uutiskirjeen toimittamiseksi käyttämäämme palveluun. Käytämme vain luotettuja yhteistyökumppaneita, jotka täyttävät toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Näillä yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa tietoja eteenpäin.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet: Tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Henkilötiedot säilytetään lukitussa kaapissa tai sähköisesti säilytetyt henkilötiedot säilytetään salasanojen takana tietojärjestelmissä.

Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Tiedot poistetaan myös vuosittain automaattisesti, kun asiakassuhde on päättynyt. Lain mukaisesti laskut ja kuitit säilytetään 6 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin aineisto on muodostunut.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspuuntöihin kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää markkinointi ja peruuttaa suoramarkkinointi.

Henkilötietoja koskevat tarkastus- ja oikaisupyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: sirpa@tilinurminen.com tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tietosuojakäytännön päivitykset: Yritykseni palveluja kehitetään jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen: Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle viivytyksettä ja valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa.